Monday, June 10, 2013

More Modern Art in ChinaPerusing the modern gallery districts in China, the 798 Art District in Beijing and the M50 District in Shanghai, I have learned about many new wonderful artists. These artists range from abstract photographers to traditional Chinese painters and hanging scroll painters to oil portrait and landscape painters to mixed media artists. My favorite was Lee Sun-Don, a Zen monk living in Taiwan who is also a classical pianist and composer and owns a gallery in Shanghai that displays his paintings and plays his music. Below are just a few names I would like to spread the word about:
Gho Wan
Wei Yei
Gong Huotong
Dang Bao Hua
Tung-Jung Hsu
Lin Zhong Lu
Wang Tianliang
Jenny Gu
Alan Chen
Lee Sun-Don
Ma Sing Ling
H. Leung
Yu Gang Huang
Chang Fa Liu
Qin Shenxian
Long Fang Zhong
Li Zijuan
Cheng Yong
Luo Dan
Feng Bin
Sheng Wanqing
Ma Haifeng
Biimrack
Wang Xiaobo
Yang Yongsheng
Wang Ting
Bian Jing
Gao Xiaowu
Ou Yangchun
Zhang Hui
Wang Jun
Lu Shanchuan
Ma Jian
Xue Zhang
Zhang Lin
Wu Yiqiang
Zhao Bo
Yu Aijun
Tsai Yushan
Ma Han
Yang Maoyuan
Su Xinping
Wen Zhongyan
Zhang Xiaogang
Song Junho
Fu Xuming
Gao Ping
Yan Min
Bi Jianfeng
Ko Kangchaol
Wang Quiren

No comments:

Post a Comment